KVALITET OG SIKKERHED
- går hånd i hånd!

Et væsentligt princip ved konstruktionen af anlægget har været:
Hvis ikke sikkerheden kommer i første række - så glem det!

En fartpilot til en motorcykel skal være robust og sikkert udført. Udfra samme krav som en fabriksmonteret pilot vil være. Man skal nemlig huske, at motorcykler til forskel fra biler har langt flere kræfter i forhold til vægten og bremserne. Og at mange motorcykler har så kraftige maskiner, at bremserne ikke kan stoppe cyklen hvis maskinen trækker for fuld kraft.

De fleste tror sikkert, at det med fartpilot til motorcykel er noget som man enten tilkøber, når man bestiller sin nye BMW, eller er noget som baseres på dårligt tilpassede, klumpede og sikkerhedsmæssigt uforsvarlige fartpiloter fra en bil. Sådan forholder det sig heldigvis ikke!

Vil man gerne have en fartpilot på sin motorcykel, findes der 2 muligheder: Enten monterer man en fartpilot, som oprindelig var lavet til en bil, eller også monterer man et anlæg som er lavet til MC.

Hvorfor ikke bare bruge et anlæg fra en bil?
Gaskablet trækkes indirekte vha. vacuum...Første og væsentligste forskel, er den måde fartpilotens kabel er koblet til motorcyklens gaskabel på. På bil-anlæggene foretages monteringen ved, at kablet fra piloten spændes fast på kabel-trækket på karburatoren (eller indsprøjtningen), der hvor kablet fra gashåndtaget også sidder.

Denne løsning medfører, at kablet til piloten hele tiden skal bevæge sig sammen med gashåndtagets kabel, uanset om piloten er i drift eller ej. Desuden vil samlingen i sig selv ofte være næsten destruktiv for kablet (endda ofte for begge kabler). Løsningen indebærer at gaskablet til gashåndtaget tvinges løs, når piloten gasser op, hvilket især på motorcykler uden push-pull gaskabler kan medføre, at gaskablet hopper ud af indfatningen ved håndtaget, hvor det risikerer at sidde på kanten når piloten senere slåes fra, hvorved cyklen ikke kan gasse ned igen...

Vores anlæg er udført med et kabel-interface, hvor kablerne ikke "voldtages", hvor pilotens kabel sidder uberørt når piloten ikke kører, og hvor pilotens træk i gaskablet er indirekte - også på motorcykler uden push-pull kabler !!!

Den anden meget væsentlige forskel er, at bilanlæggene ikke tager hensyn til den enkelte motorcykels gasrespons og gaskabel-vandring. Såvel vandring som respons er enormt forskellige fra MC til MC, hvorfor en pilot fra en bil yderst sjældent vil være noget man praler alt for højt med. Den holder ganske enkelt ikke farten i de fleste tilfælde. Og lidt frækt kunne man så spørge hvor fedt det lige er?

Vores anlæg tager hensyn til den enkelte motorcykels kabel-vandring. Vha. den specielt designede computer, kalibreres responsen desuden til den pågældende MC, så alle motorcykler - uanset kabelvandring og respons - kan køre med piloten på en rolig og jævn facon - sådan som man forestiller sig det i en perfekt verden ;-)

På de cykler jeg har monteret anlægget på eller set det monteret på, kører det uden problemer helt jævnt - dvs. indenfor et par km/t udsving - fra under 40 km/t til op over 180 km/t. Og det varierer vel at mærke kun hvis man kører steder med stigningsændringer eller svingende vindforhold.

En tredje og ikke uvæsentlig forskel er, at alle motorcykel-anlæggets komponenter er lavet til at sidde udendørs. Især for kontaktpanelet har dette betydning, fordi kontaktpanelet jo i bund og grund styrer anlægget. Kontakterne er samtidig et af de steder på anlægget, hvor kortslutninger o.l. vil have størst betydning, fordi disse fejl får direkte betydning for hvordan anlægget reagerer på motorcyklen. At kontakterne er bedst muligt sikret mod vejr og vind, er for mig indlysende. Men mon et anlæg der oprindeligt var lavet til en bil, tager ordentlig hensyn til det?

MC-fartpiloten er sikkerhedsmæssig overlegen
Motorcykel-fartpiloten styres af en computer, hvis indstilling er lavet præcist til din motorcykels måde at reagere på gassen på. Og trækket i gaskabel-systemet er indirekte - dvs. ikke fastlåst til dit eksisterende gaskabel - og foretages vha. en vacuum-regulator, hvis kræfter du sagtens kan overvinde hvis du tager fat i gashåndtaget manuelt. Computeren er elektronisk skærmet, og Cruise-Safe bremse-relæet, der ved opbremsning slår piloten fra, er monteret udenfor computeren.

Vacuum-regulatoren sikrer desuden, at hvis koblingen tages - eller hvis gassen af anden årsag pludselig skulle blive skruet gevaldigt op - da vil piloten slå fra, så der ikke sker ulykker. Og piloten kører videre bagefter, selvom du lige laver en rolig overhaling ved manuelt at trække lidt i gashåndtaget.

De anlæg der sælges her, er efter min bedste overbevisning fuldt på højde med de originale anlæg nogle fabrikanter tilbyder til udvalgte modeller. Den australske fabrikant er bla. storleverandør til det i øvrigt meget kræsne amerikanske marked. Jeg kan her indskyde, at kun 2 anlæg er sendt retur til fabrikken siden produktions-start i 1996! Anlæggets funktion og montering lever op til vores forventninger om hvordan et fabriks-monteret anlæg bør virke og se ud.

MC fartpiloten har alle tænkelige sikkerhedsfunktioner indbygget - som den skal!

- Kabel-interfacet - dvs. der hver fartpilotens kabel trækker i motorcyklens gaskabel - er lavet uden mekanisk sammenspænding af kablerne, således at pilotens træk i kablet bliver indirekte.
- Piloten kan ikke aktiveres, hvis den ikke kan mærke bremse-kredsen.
- Hvis bremsesystemet mister strøm, slår piloten fra
- Bremserne slår piloten fra hvis de aktiveres
- Trækkes koblingen slår piloten fra (hvis mc'en har koblings-kontakt)
- Ændringer af indsugnings-vakuum, der overstiger et vist niveau, vil slå piloten fra
- Ændringer af omdrejningstal eller hastighed, der overstiger et vist niveau, vil slå piloten fra
- Micro-chip'en inde i computeren er elektronisk skærmet mod resten af cyklen, med alle tænkelige midler, herunder såkaldte "opto-couplers" sidst i kæden
- Endelig er der en mekanisk lockout, som isolerer Vakuum-regulatoren træk i gaskablet, når bremserne aktiveres, uafhængig af computerens signaler.

Fokus på detaljerne er ekstrem vigtig
Forestil dig at en elektrisk spike fra motorcyklen får låst pilotens microchip i "Giv gas" indstilling. Hvad tror du der så sker?. Jo, computeren ville være ligeglad med alle andre signaler den får fra bremsekredsen, koblingskredsen, omdrejningskredsen eller fra hastigheds-måler-kredsen. Den ville bare give sig til at gasse op, og ville kun kunne deaktiveres hvis strømmen blev slået fra på piloten selv (hvis altså kontakten fysisk slår strømmen fra, hvilket den ikke gør på mange bil-fartpiloter!), eller hvis man tog "dødmandsknappen".

I vores anlæg er risikoen for, at en strøm-spike låser chippen uendelig lille, og selv hvis det skete, ville aktuatoren stadig slå fra hvis bremserne tages, uanset hvad chippen fortæller den at den skal gøre. Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende, hvis kontaktpanelet af en eller anden årsag skulle kortslutte.